En låg prislapp för en flyttfirma i Stockholm

Om man ser till den enorma utveckling som just nu äger rum i Stockholm där ungefär en storlek av ett  Skellefteå befolkningsmässigt årligen flyttar till staden så skapar denna väldigt många flyttar. Även inom staden. Alla ska trots allt ha någonstans att bo och den skakiga bostadsmarknaden inom framförallt andra- och tredjehandsmarknaden där korta kontrakt skrivs är en starkt bidragande orsak till att det sker så många flyttar.

För att konkretisera kring vårt resonemang så kan vi säga att det handlar om en ung student som just flyttat till Stockholm. En student som har lite sämre ekonomi (som studenter ofta har) och därmed inte kan lösa ett lån hos banken för att köpa en egen bostad, något som gör att studenten i fråga tvingas ut på andrahandsmarknaden och där kontraktet på bostaden skrivs om kanske tre månader. Tre dyra sådana dessutom där studenten kan tvingas betala upp till 10.000 kronor per månad. Ett scenario som inte på något sätt är unikt – men som leder till att denne student, och många andra i samma situation, tvingas flytta flertalet gånger årligen och här kan man se att det framförallt finns en vinnare, eller två om vi ska vara ärliga. Först och främst så är ju naturligtvis den som hyr ut sin bostad en vinnare, men det bortser vi från här.

Konkurrensen sänker priserna

Istället ska vi se till hur en flyttfirma i Stockholm kan dra stor nytta av denna extrema situation och marknad. Det handlar alltså om väldigt många potentiella kunder dagligen för en flyttfirma i Stockholm och detta kan man även som kund dra stor nytta av. Som inom alla branscher där det finns ett ökat behov så ökar nämligen också konkurrensen. En flyttfirma får konkurrens av en ny aktör och kort därefter en tredje och en fjärde som samtliga kommer med nya, bättre priser och mer inkluderat i sina erbjudanden.

Den student vi nämnde ovan kan alltså i dagens Stockholm få en väldigt prisvärd flytt utförd och där även detaljer som packning, transport och flyttstädningen går att inkludera i priset. En flytt i Stockholm är således betydligt billigare idag än vad som var fallet för bara något år sedan och detta är naturligtvis något positivt.

Billig flyttfirma är en klen tröst

I en perfekt värld så hade denna situation inte behövt uppstå och där hade en bättre hyresmarknad gjort att många av dessa flyttar inte hade behövt äga rum. För en stad av Stockholms storlek och potential så är det naturligtvis ett stort minus att invånarna – de nya såväl som de som bott i staden en längre tid – inte kan känna tryggheten som finns i att ha en bostad där man kan installera sig i under en längre tid.

Risken finns att framförallt yngre människor ser bostadssituationen som ett alltför stort minus och att man därför väljer en annan stad än Stockholm för studier och arbete. Att man kan få jälp av en billig flyttfirma får man nämligen se som ett litet plåster på en stor blödning och här måste Stockholm agera innan det är för sent.

En hälsoundersökning räddar liv

Om man tänker på vilka lagar som gäller våra bilar så handlar en av dessa om det faktum att man en gång per år måste inställa sig för att besiktiga sitt fordon för att kontrollera om det får framföras på vägarna. Går bilen i fråga inte igenom denna besiktning – ja, då utgår ett körförbud fram till dess att det uppkomna problemet korrigerats och åtgärdats. Varför drar vi då denna självklarhet?

Jo, därför att ett sådant exempel även borde gälla då det kommer till oss människor. Menas med detta: en gång per år borde varje individ inställa sig för att genomföra en hälsoundersökning där man tar reda på hur man egentligen mår. Anledningen till detta är att många går omkring med dolda sjukdomar där en del kan vara rena tickande bomber – redo att när som helst brisera.

Speciellt gäller detta i våra större städer där en påtaglig stress, sämre kost och en mer stillasittande arbetssituation – generellt sätt – samtliga är bidragande orsaker till exempelvis högt blodtryck. En person i exempelvis Stockholm som utför sitt arbete på ett kontor, tar på sig för många arbetsuppgifter och som dessutom stressar till- och från detta jobb kan se ut att må bra på utsidan – men efter att ha genomfört en hälsoundersökning i själva verket visa sig må väldigt dåligt. Det vi menar med detta – och detta gäller inte specifikt för personer som bor i Stockholm – är att man inte kan se på utsidan hur en människa egentligen mår rent fysiskt. En vältränad kropp utvändigt i sig är inget bevis på att kroppen invärtes håller samma goda status – där måste en hälsoundersökning genomföras för att klargöra fakta.

Glädjande nog har man under senare år kunnat skönja en positiv trend gällande detta och det är faktiskt något som är absolut vanligast i just Stockholm. Denna trend har skett helt på olika arbetsgivares bevåg och har visat sig vara väldigt effektiv i ett förebyggande syfte. Det som hänt i Stockholm är att olika arbetsgivare avsätter tid där de anställda får genomföra en hälsoundersökning på arbetstid och på arbetet.

Arbetsgivare inser att en hälsoundersökning sparar pengar

Det som ligger bakom detta är kanske inte främst nobla skäl och en omtanke om sina anställda. Det finns nämligen klara ekonomiska intressen bakom varför en arbetsgivare väljer att boka in en hälsoundersökning för sina anställda i Stockholm. Antalet sjukdagar kan nämligen minskas ganska radikalt genom en hälsoundersökning och detta är en detalj som kostar arbetsgivare väldigt mycket – i många fall onödiga – pengar. Ett titt på en prislista för hälsoundersökningar visar att det är en mycket bra investering. 

Kan man exempelvis upptäcka sjukdomar – lättkurerade sådana – vid en hälsoundersökning i Stockholm så har en arbetsgivare nästan per omgående sparat in den summa som han lagt ut på att få en läkare att besöka arbetsplatsen. Ser man det ut det här perspektivet så är det svårt att hitta en klarare situation där alla i slutändan får anses som vinnare.

Kontakta en tandläkare akut i Stockholm

Sjukvården i allmänhet och tandvården i synnerhet har i Stockholm blivit betydligt bättre, billigare och mer tillgänglig under senare år. Mycket av detta går att förklara genom den reform gällande privat- och statligt ägande som man genomfört – det vill säga, man kan genom att det finns privata aktörer som kund också ha bättre chanser att få den vård man behöver, när man behöver den.

Ser man till tandvård så är detta ett typiskt sådant område där en klar förbättring har skett och här kan man som kund och boende i Stockholm – tack vare ett större urval – besöka den tandläkare man fattar tycke för. Det är alltså inte som tidigare då man var bunden till Folktandvården och tvingades acceptera den – ibland undermåliga – vård som denna institution erbjöd.

Vi ska här naturligtvis inte säga att att Folktandvården gör ett dåligt jobb i Stockholm, det vi menar handlar snarare om att många personer uppfattar den service och de tjänster som erbjuds där som sämre än vad som erbjuds hos de privata tandläkare som valt att starta egna mottagningar runt omkring i Stockholm.

Skillnaden här kan ligga i att dessa ger ett bättre pris, att de är mer kundmedvtena och att de – tack vare sin personliga service – också kan skapa den där unika relationen som många eftersöker då de besöker en tandläkare. Det handlar trots allt om ett slags förtroende, man besöker en tandläkare kanske en gång per år och då kan det vara av värde att denna tandläkare är medveten om de dentala problem som man tänkas ha samt om det finns någon inbyggd rädsla eller hur pass känslig man är. Tandläkarskräck finns trots allt av en anledning, eller hur?

En annan detalj i det som rör service handlar om olyckor och hur snabbt man kan få den hjälp man behöver ifall en sådan inträffar. Slår du- eller biter av en tand under sömnen eller om du råkar ut för en olycka på ditt arbete – ja, då måste du också kunna besöka en tandläkare akut och få den hjälp du behöver.

Laga dina tandskador akut

Att man i dag sett en klar förbättring inom detta område är väldigt positivt – du kan slå ut en tand, besöka en akuttandläkare i Stockholm – oavsett var staden du befinner dig – och detta tack vare att de flesta avsätter speciella tider just för olycksfall.

En akut tandläkare kan ha tider öppna exempelvis före lunch där man kan droppa in – och gå före i kön – för att få sitt problem korrigerat direkt. Förr så hade du kanske behövt ringa, åka runt och aktivt leta efter en akut tandläkare – numera räcker det med att använda dig av din smartphone för att se vilka tillgängliga tider i Stockholm som finns.

En perfekt lösning – olyckor händer tyvärr och det viktigaste är att man snabbt kan få den hjälp man behöver för att korrigera de skador som uppstått. Det här gäller tänder och en akut tandläkare likväl som ett armbrott och ett besök på en akutmottagning. Stockholm har – helt enkelt – blivit bättre på att erbjuda snabb, effektiv och prisvärd hjälp.

Viktigt med flyttstädning

Står man inför att flytta så kommer det största fokuset att ligga på sin egen del av flytten. Det vill säga – man ser till att hyra ett fordon för transport, man ser till att packa och märka sitt bohag och man ser till att kompisar och släktingar har tid att hjälpa till. Det här är det vanliga; man lägger fokuset på det som rör sin egen del och vill endast återvända till den gamla bostaden för att överräcka nycklarna till de nya ägarna. Vi kan här göra ett litet tankeexperiment för att visa vart vi vill komma med den här texten.

Vi säger att du ska flytta från en bostad i Stockholm till en annan lägenhet som ligger i en annan del av staden. Du har här skött om allt som rör dig och din del av flytten, du har hyrt ett fordon, du har i god tid packat allting och du har dessutom lyckas engagera dina vänner. Då du därefter kommer till din nya lägenhet i Stockholm och stoppar nyckeln i låset, vrider om och öppnar dörren så möts du av ett kaos – det är smuts överallt, spisen ser ut som en krigszon, kylen är skitig, duschen har fett och kalkavlagringar och toalettstolen är alldeles gul. Ingen drömstart, eller hur?

Det vi menar här är att påvisa vikten av att genomföra en flyttstädning och detta oavsett om man nu bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Det är ett nödvändigt ont som – vid fusk eller att den uteblir – också kan medföra krav på ersättning från de nya ägarna.

Kort sagt, att återvända till den gamla bostaden handlar om mer än att bara lämna över nycklarna – innan detta sker så måste man också bita ihop och genomföra denna viktiga detalj som en flyttstädning faktiskt är. Orkar man inte det – ja, då får man helt enkelt använda sig av extern hjälp; något som dessutom blir väldigt mycket billigare i dagsläget än vad som tidigare var möjligt och detta särskilt om man bor just i Stockholm.

Rut-avdrag och konkurrens ger bättre pris i Stockholm

Anledningen till att en flyttstädning i dagsläget är billig i Stockholm har två stycken orsaker – nummer ett gäller över hela landet och går att spåra till det frikostiga avdrag för hushållsnära tjänster som man numera är berättigad till. Genom att använda sig av rut-avdraget vid en flyttstädning så kan man komma undan med halva priset för själva arbetskostnaden – en markant skillnad mot hur priset så ut innan. Nummer två handlar här om konkurrens och prispressandet som en sådan för med sig – i och med att det finns så pass många flyttbolag och städfirmor i Stockholm så har man där en klar fördel gällande priserna jämfört med mindre städer.

Dessa två anledningar är alltså något som talar för att man ska engagera exempelvis en städfirma om man står inför en flytt i Stockholm. Att chansa och strunta i sin flyttstädning kan inte bara skapa bekymmer i form av ekonomiska krav – det visar också en klart bristande respekt för de som ska flytta in.

Vi återgår bara till exemplet som vi hade ovan och hur trevligt du skulle tycka att det var om du tvingades börja ditt nya liv med att städa in dig i bostaden. Respekt, hänsyn och att förenkla för andra – en flyttstädning handlar om så mycket mer än att bara dammsuga och torka golven.

Behöver du hitta ett företag för din flyttstädning? Städgiganten AB är ett bra alternativ med erfaren personal och bra priser.

Utländska köpare av begagnade lastbilar

Sedan Sverige gick med i EU så har en rad branscher sett att en ökad konkurrens uppkommit – en konkurrens som kan te sig olika och som inte enbart är av godo. Detta gäller främst branscher som åkerier, snickare och övriga verksamheter inom byggnads- och hantverksbranschen. Ser man till problemen inom dessa områden så handlar det helt enkelt om att kostnaden för att anlita ett svenska företag blir betydligt högre än om man vänder sig till ett utländsk dito. Detta är en självklarhet – kan man få ett jobb utfört till kanske halva kostnaden så kommer man också att ta den möjligheten.

Det man dock glömmer bort i detta är att det även finns andra värden än de rent ekonomiska att ta i beaktning och att det kanske finns en anledning till att priset blir så pass mycket billigare om man vänder sig till exempelvis ett utländsk åkeri för att forsla sina produkter inom- eller från Sverige. Det kan komma i form av rena slavlöner, brist på kollektivavtal och där vila och sömn är minimal – något som i sin tur – förutsatt att det handlar om en lastbilschaufför – kan komma att drabba en tredje part i form av en bilist. En trött förare är en ren livsfara på vägarna. Här har vi i Europa ett stort problem som kommit av den fria konkurrensen och detta är något som snart måste få en lösning.

Bättre villkor för samtliga aktörer

Om vi dock bortser från dessa negativa aspekter och fokuserar på hur även svenska företag kan hitta lönsamhet i dessa områden så handlar det om att vända saker till sin egen fördel. Att Sverige genom åren haft en stor omsättning bland exempelvis åkerier som nu således drabbats av en konkurrens gör att man kan exempelvis kan sälja begagnade lastbilar där de behövs.

Menas med detta: har ett större åkeri i Sverige tidigare kunnat sälja sina begagnade lastbilar till mindre – svenska – bolag och konkurrenter så kan man i dagsläget istället sälja dessa till länder i Europa där de verkligen behövs. Sverige har av hävd en stolt tradition gällande tillverkning av säkra, prisvärda lastbilar – lastbilar som även i begagnat skick håller en hög kvalitet och som utländska åkerier är beredda att betala mycket pengar för.

Det här är ett sätt att dra nytta av den uppkomna konkurrensen som finns i Europa; man säljer det som behövs till de länder där det finns en stor efterfrågan och försöker hänga med så gott det bara går. Nu kan ju inte alla åkerier rikta in sig på att sälja begagnade lastbilar till exempelvis Polen – frågan och problemet kvarstår och måste trots allt lösas. Fri konkurrens är i grund och botten enbart bra – om man bara kan skapa schyssta villkor som kan gynna alla på ett så bra sätt som möjligt.

Byt lokaler på ett smidigt sätt

Som företagare i Stockholm så får man vara beredd på att utveckla sin flexibilitet och detta då marknaden för affärslokaler- och kontor – liksom för bostäder i stort – är väldigt överhettad. Det vi menar med detta är att det kan vara svårt att hitta en lokal som passar sin egen verksamhet i Stockholm och antingen får man här tag på ett kontor som är för litet-, för stort eller ett som ligger för långt ifrån city. Den lokal man får tag på är heller ingen som man hyr för evigt; marknaden styr och här kan således en kraftig hyreshöjning vänta runt hörnet så fort kontraktet löpt ut.

Flexibilitet är – som sagt – väldigt viktigt för en företagare i Stockholm och detta oavsett vad man är verksam inom för bransch. Det kan vara så att du ena dagen har en lokal – en som är lite för liten – och nästa dag plötsligt bli erbjuden en betydligt större av din hyresvärd; ett erbjudande som kräver ett snabbt beslut och således även en snabb flytt från din gamla lokal till den nya, större lokalen. Hur går då detta till; du kan ju inte gärna kräva av dina anställda att de ska stanna kvar efter jobbet för att bära möbler, datorer och övrig utrustning, eller hur?

Här finns det dock – tack och lov – bättre alternativ som inte gör att du tappar produktivitet för ditt företag och gör att du direkt kan sätta igång med arbetet i den nya lokalen och ta vid direkt där gårdagens arbete slutade. Det som är bra med Stockholm är nämligen att fler än företag inom exempelvis kontorsbranschen tvingas vara flexibla – även flyttföretag tvingas till detta för att kunna möta den efterfrågan som finns.

Flexibla företag i Stockholm

Ser man då till en flytt från en lokal till en annan så handlar efterfrågan i Stockholm om kontorsflytt och det är också det som flyttföretag erbjuder. Flyttfirmor i Stockholm har sett en stor lönsamhet i detta och erbjuder således tjänsten kontorsflytt för företag som står inför ett byta av lokaler; något som båda parter också tjänar på och här har ett slags symbiotiskt förhållande kommit att utvecklas.

Ett företag som står inför en flytt blir beroende av en kontorsflytt samtidigt som den flyttfirma i Stockholm som erbjuder och utför uppgiften tjänar pengar på detta. En solklar win-win-situation alltså. Dock; man ska också veta att en kontorsflytt ställer lite högre krav än vad en vanlig flytt i Stockholm gör och detta både gällande den känsliga natur – datorer, viktiga dokument och övrig utrustning ska bäras  – samt även gällande tiden.

Som vi sa; det måste ske från en dag till en annan och här måste således en flyttfirma kunna jobba över både kvällen och ibland natten. Flexibilitet är återigen nyckelordet för en företagare i Stockholm – oavsett om man är verksam inom flyttbranschen eller jobbar i en kontorsmiljö.

Goda tårtor i Malmö

Att baka en tårta är ju något som alla förmodligen gjort någon gång. Kanske har detta hänt till en födelsedag till ditt barn, eller så har du helt enkelt förärat din mor och far med en god tårta. Tårtor finns i många former. De kan vara tillverkade som sötsaker som du tar en bit till kaffet, eller så kan det vara tal om en fantastisk smörgåstårta som du själv gärna skulle vilja ha den dag då du har din födelsedag.

Att skapa tårtor i Malmö på ett professionellt sätt

När det gäller tårtor, så finns det professionella bagare, och en del av dessa skapar sina tårtor i Malmö, för att sedan tävla i professionella tävlingar om vem som skapat den bästa tårtan. Precis som det finns tävlingar för kockar, så finns det även tävlingar som ger prestige för bagare. Dock inte lika många på TV ännu.

Går du och är sugen på tårtor i Malmö, så finns här många bagare, och bagerier, som säljer sina skapelser här. Det kan faktiskt vara så att du redan sprungit på, och till och med köpt, tårtor i Malmö som varit bakade och skapade av en professionell tävlingsbagare.

Kanske var de därför som du gick till samma konditori varje gång när du skulle beställa ditt kaffebröd, eller tårtan till firmafesten. Detta kommer du nog aldrig att få svar på om du inte vågar fråga din bagare. Vågar du detta så kan du vara säker på att han eller hon har många sagor att berätta om sina tårtor i Malmö. För att avsluta så är det faktiskt jättegott med tårtor i alla former.

Så här putsar du dina fönster

Varje vår och varje höst bör en ordentlig hemstädning ske där man verkligen anstränger sig och försöker att städa allt. Vanliga saker som dammsugning, moppning av golvet, dammtorkning och piskning av mattor, är något som alla klarar av. Däremot finns det andra detaljer som – vid fel utförande – faktiskt kan bli sämre efter att man genomfört dem. Till dessa räknar vi främst fönsterputsning som en typiskt sådan och anledningen till att just en fönsterputsning blir sämre stavas här ränder.

Det fönster man just putsat och gjort rent blir nämligen för vissa fullt av vita ränder som förstör både in- och utsynen från boendet. Dessa ränder gör att rutan – efter att den rengjorts – alltså blir fulare än vad den var innan och här tänkte vi därför ge några tips på hur du slipper dessa. Vi ska här tillägga att det inte handlar om några gamla husmorstips som omfattar en massa stök med tidningspapper. Tilläggas bör även att viss försiktighet bör involveras i en fönsterputs – det handlar i många fall om höga höjder och vid sådana bör man kanske hellre överväga att lägga ut jobbet på entreprenad. Med detta sagt sätter vi igång!

• Vatten. Vatten ska användas och i rikliga former. Se till att byta med jämna mellanrum och använd alltid varmt vatten. Fyll upp en hink som du kan bära med dig.
• Köp fönsterputs, en skrapa och en svamp som du kan använda till att applicera ut vattnet med. Skaffa även rikligt med handdukar!
• Något vasst kan behövas! Ett rakblad kan vara bra att använda då fågelspillning och annan smuts kan ha en tendens att fastna rejält på fönstren. Även en skruvmejsel kommer att behövas för att kunna öppna och komma åt mellan rutorna.
• Välj en dag utan stark sol. Putsa dina fönster på en dag där det är molnigt – solen ger nämligen snabbare torkeffekt och detta ligger inte till din fördel då du måste arbeta fortare.
• Sätt igång! Börja med att spruta ner fönstret med fönsterputsen – det behövs mindre än du tror så ta det lite försiktigt. Blöt ner svampen eller trasan med vatten – mycket!- och gnugga sedan ut medlet du just sprutat på. Här kommer därefter skrapan in i bilden. Fatta den med ena handan och håll sedan en torr handduk i den andra. Sätt skrapan mot toppen av rutan och dra med ett fast tryck bort vattnet nedåt. Torka av skrapan och upprepa proceduren till dess att du nått andra sidan av fönstret. Byt handduk ofta – det är nämligen en blöt skrapa som skapar de där ränderna vi nämnde ovan.
• Arbeta metodiskt och stressa inte. Se till att varje yta av fönstret verkligen blir rent och ta även insidorna ( skruvmejseln…). Torka av listerna på insidan med en trasa. Om du gör fel så är det bara att börja om. Vid fönstrens kanter kan det vara svårt att komma åt och där kan du med fördel använda en torr handduk. Använd även en sådan till att torka av toppen på fönstret – vatten kan fastna där och sedan rinna nedår. Något som alltså förstör jobbet du just gjort!
Det svåra med att putsa fönster är att inse att det tar lång tid och att man därför börjar fuska för att hinna klart snabbare. Ta dig tid – det handlar om två gånger per år och detta kan det vara vara värt att lägga lite extra krut på. Fönstren – rena sådana – är något som verkligen höjer upp ett helt rum och detta är något som du kommer att märka om du följer tipsen ovan. Lycka till!

Tjäna pengar på värmepumpar

Det finns många sätt att tjäna pengar på om man är husägare – både för den som bor i detta hus eller för den som står inför att sälja. För de sistnämnda så handlar det här om att man förmodligen kommer att göra en god affär oavsett – priserna för bostäder når ständigt nya toppnivåer och här behöver man alltså inte vara orolig. Dock, så finns det många möjligheter att maximera denna vinst och göra en riktigt god affär och det handlar om investeringar som i slutändan kommer att bära frukt. En gemensam nämnare mellan både den person som står inför att sälja och den som bara vill tjäna pengar i rena energikostnader kan här vara att man installerar värmepumpar till sitt hus.

För den som vill sälja sitt hus är värmepumpar – oavsett vilken källa man tar energi ifrån – en typisk sådan detalj som spekulanter aktivt söker då de är på jakt efter boendeoch detta vävs här samman med att det finns mycket pengar att tjäna. Genom att man har bergvärme installerad och har värmepumpar anpassade efter detta ändamål i sitt hus så kan man nämligen sänka sina energikostnader med upp till 70% och då förstår man också varför detta alternativ är eftersökt och populärt. Här gäller det dock att man verkligen – innan man bestämmer sig gällande värmepumpar – också ser över vilken modell som passar allra bäst till sitt hus.

Är det bergvärme som ska vara den energikälla som värmer upp huset, eller är vatten- eller jordvärme den bästa lösningen för dig och ditt hus? Här får klimatet och den miljö du bor i fälla avgörande i just ditt val och ta här gärna assistans av en professionell installatör som – till en billig kostnad – kan råda dig till rätt modell. Oavsett om du står inför att sälja eller bara vill sänka dina energikostnader så är värmepumpar ett gott alternativ som dessutom ger grön energi och detta är ju ytterligare ett skäl till varför man bör överväga detta.

Ta hand om miljön och bidra till en bättre värld

Just det med grön energi är ett ack så viktigt perspektiv då man talar om värmepumpar. Att använda jordens resurser – berg, jord- eller vattenvärme – i syfte att värma upp sitt hus är framtidens melodi och något som gör att vi på ett bättre sätt kan råda bot på det klimathot som hänger över oss. Det måste börja någonstans och här måste vi alla hugga in så gott det går.

Kan man ta cykeln snarare än bilen, kan man investera i värmepumpar till sitt hem eller kan man välja ekologiskt mat så är detta välkommet. Alla små vägar som leder till en bättre värld är av godo och det är de små stegen som i vissa fall också är de viktigaste. Det är inställningen som generellt måste ändras och att få människor att inse att det är allvar och inte bara tomma ord från klimatforskare världen över är steg ett.

ABC Rör är en etablerad installatör av värmepumpar.

Profilbildkläder i Malmö

Profilbildkläder innebär kläder som skapar ett enhetligt intryck för ett företag. Det kan vara ett företag som har en viss typ av arbetskläder eller kläder som de anställda kan använda sig av på fritiden, allt ifrån vinterjackor till kepsar och mössor är acceptabelt som profilbildkläder. Att dela ut profilbildkläder som är både snygga och bekväma samt passar till ett flertal tillfällen är en förutsättning för att de ska användas. I Malmö finns ett företag som heter Unique Reklam, de är specialiserade på profilbildkläder och kan försäkra dig om att de kommer producera kläder som kommer att användas.

Utöver att detta är en gåva till dem anställa kan man även ge det till potentiella kunder för att de ska få en bra bild av företaget, samtidigt kommer de ge ditt företag unik reklam varje gång de använder sig av sina profilbildkläder. Det är även viktigt att informera främst de anställda om att inte ha på sig kläderna vid ett olämpligt tillfälle. Då detta kan ge direkt olämplig reklam.

Det är även viktig att kläderna ska gå att sköta om på ett lättsamt sätt, exempelvis ska de inte behöva kemtvättas utan ska klara av en vanlig tvätt för att de inte ska sluta användas. Gå in på www.tryckerimalmö.nu/profilklader-malmo för att beställa redan idag.