Effektiv redovisning sparar dig pengar

Bokföring från början 

Enligt gällande lag så är alla företag skyldiga att bokföra sina inkomster och utgifter för att på så sätt betala in rätt skatt. För det nystartade företaget betyder det att det finns en hel del att sätta sig in i. Bokföring är reglerat i bokföringslagen (1999:1078) och här finns för den intresserade de grundläggande reglerna att läsa på kring. I de olika kapitlen kan man exempelvis ta del av regler gällande balansräkning, grundbokföring, årsredovisning och bokslut, vilka är viktiga att kunna när man sköter den ekonomiska delen i företaget. Eftersom att lagen kräver strikta förpliktelser är det många företag som lämnar över sin bokföring till experter på området, istället för att göra det på egen hand. I Stockholm finns det exempelvis en mängd olika bokföringsfirmor som man kan ta hjälp av när man själv inte är insatt i reglerna och ofta är det en ekonomisk fördel att ta hjälp av en firma istället för att sköta det på egen hand.

Experterna vet hur redovisningen ska skötas löpande och hur den ska arkiveras. Beroende på vilken typ av företagsverksamhet som man driver ser bokföringsskyldigheten lite olika ut. För den o-insatte kan detta verka svårbegripligt och det är därför många som vänder sig till en firma för att få hjälp med att förstå vem som bär det ekonomiska ansvaret, hur verksamhetens ekonomiska omsättning ska redovisas och när detta ska ske.

Spara tid och pengar

Man kan i vissa fall exempelvis få förlängt eller förkortat räkenskapsår och för att söka ett sådant krävs det kunskap kring reglerna kring detta. Stockholm är givet staden med flest företag i rullning, därför finns det även flest bokföringsfirmor på plats.

Att ta hjälp av en sådan kan verkligen förenkla deklarationen och använder man sig av samma firma som löpande sköter löpande bokföring och tar hand om deklarationen kan man dra fördelar av att slippa lägga ner timmar på att hitta avdrag och vara säker på att allt blir rätt enligt gällande regelverk. Stockholm är kanske den stad i Sverige där flest firmor med kunskap inom bokföring finns etablerade och här är det därför lätt att hitta en firma att lägga över sin bokföring på. Det kan dock vara värt att veta att de olika firmorna tar olika betalt för sina tjänster och innan man väljer firma kan det därför vara värt att göra en jämförelse dem emellan genom att exempelvis söka efter bokföringsfirmor i Stockholm och skicka en prisförfrågan till ett större antal.