En hälsoundersökning räddar liv

Om man tänker på vilka lagar som gäller våra bilar så handlar en av dessa om det faktum att man en gång per år måste inställa sig för att besiktiga sitt fordon för att kontrollera om det får framföras på vägarna. Går bilen i fråga inte igenom denna besiktning – ja, då utgår ett körförbud fram till dess att det uppkomna problemet korrigerats och åtgärdats. Varför drar vi då denna självklarhet?

Jo, därför att ett sådant exempel även borde gälla då det kommer till oss människor. Menas med detta: en gång per år borde varje individ inställa sig för att genomföra en hälsoundersökning där man tar reda på hur man egentligen mår. Anledningen till detta är att många går omkring med dolda sjukdomar där en del kan vara rena tickande bomber – redo att när som helst brisera.

Speciellt gäller detta i våra större städer där en påtaglig stress, sämre kost och en mer stillasittande arbetssituation – generellt sätt – samtliga är bidragande orsaker till exempelvis högt blodtryck. En person i exempelvis Stockholm som utför sitt arbete på ett kontor, tar på sig för många arbetsuppgifter och som dessutom stressar till- och från detta jobb kan se ut att må bra på utsidan – men efter att ha genomfört en hälsoundersökning i själva verket visa sig må väldigt dåligt. Det vi menar med detta – och detta gäller inte specifikt för personer som bor i Stockholm – är att man inte kan se på utsidan hur en människa egentligen mår rent fysiskt. En vältränad kropp utvändigt i sig är inget bevis på att kroppen invärtes håller samma goda status – där måste en hälsoundersökning genomföras för att klargöra fakta.

Glädjande nog har man under senare år kunnat skönja en positiv trend gällande detta och det är faktiskt något som är absolut vanligast i just Stockholm. Denna trend har skett helt på olika arbetsgivares bevåg och har visat sig vara väldigt effektiv i ett förebyggande syfte. Det som hänt i Stockholm är att olika arbetsgivare avsätter tid där de anställda får genomföra en hälsoundersökning på arbetstid och på arbetet.

Arbetsgivare inser att en hälsoundersökning sparar pengar

Det som ligger bakom detta är kanske inte främst nobla skäl och en omtanke om sina anställda. Det finns nämligen klara ekonomiska intressen bakom varför en arbetsgivare väljer att boka in en hälsoundersökning för sina anställda i Stockholm. Antalet sjukdagar kan nämligen minskas ganska radikalt genom en hälsoundersökning och detta är en detalj som kostar arbetsgivare väldigt mycket – i många fall onödiga – pengar. Ett titt på en prislista för hälsoundersökningar visar att det är en mycket bra investering. 

Kan man exempelvis upptäcka sjukdomar – lättkurerade sådana – vid en hälsoundersökning i Stockholm så har en arbetsgivare nästan per omgående sparat in den summa som han lagt ut på att få en läkare att besöka arbetsplatsen. Ser man det ut det här perspektivet så är det svårt att hitta en klarare situation där alla i slutändan får anses som vinnare.