En låg prislapp för en flyttfirma i Stockholm

Om man ser till den enorma utveckling som just nu äger rum i Stockholm där ungefär en storlek av ett  Skellefteå befolkningsmässigt årligen flyttar till staden så skapar denna väldigt många flyttar. Även inom staden. Alla ska trots allt ha någonstans att bo och den skakiga bostadsmarknaden inom framförallt andra- och tredjehandsmarknaden där korta kontrakt skrivs är en starkt bidragande orsak till att det sker så många flyttar.

För att konkretisera kring vårt resonemang så kan vi säga att det handlar om en ung student som just flyttat till Stockholm. En student som har lite sämre ekonomi (som studenter ofta har) och därmed inte kan lösa ett lån hos banken för att köpa en egen bostad, något som gör att studenten i fråga tvingas ut på andrahandsmarknaden och där kontraktet på bostaden skrivs om kanske tre månader. Tre dyra sådana dessutom där studenten kan tvingas betala upp till 10.000 kronor per månad. Ett scenario som inte på något sätt är unikt – men som leder till att denne student, och många andra i samma situation, tvingas flytta flertalet gånger årligen och här kan man se att det framförallt finns en vinnare, eller två om vi ska vara ärliga. Först och främst så är ju naturligtvis den som hyr ut sin bostad en vinnare, men det bortser vi från här.

Konkurrensen sänker priserna

Istället ska vi se till hur en flyttfirma i Stockholm kan dra stor nytta av denna extrema situation och marknad. Det handlar alltså om väldigt många potentiella kunder dagligen för en flyttfirma i Stockholm och detta kan man även som kund dra stor nytta av. Som inom alla branscher där det finns ett ökat behov så ökar nämligen också konkurrensen. En flyttfirma får konkurrens av en ny aktör och kort därefter en tredje och en fjärde som samtliga kommer med nya, bättre priser och mer inkluderat i sina erbjudanden.

Den student vi nämnde ovan kan alltså i dagens Stockholm få en väldigt prisvärd flytt utförd och där även detaljer som packning, transport och flyttstädningen går att inkludera i priset. En flytt i Stockholm är således betydligt billigare idag än vad som var fallet för bara något år sedan och detta är naturligtvis något positivt.

Billig flyttfirma är en klen tröst

I en perfekt värld så hade denna situation inte behövt uppstå och där hade en bättre hyresmarknad gjort att många av dessa flyttar inte hade behövt äga rum. För en stad av Stockholms storlek och potential så är det naturligtvis ett stort minus att invånarna – de nya såväl som de som bott i staden en längre tid – inte kan känna tryggheten som finns i att ha en bostad där man kan installera sig i under en längre tid.

Risken finns att framförallt yngre människor ser bostadssituationen som ett alltför stort minus och att man därför väljer en annan stad än Stockholm för studier och arbete. Att man kan få jälp av en billig flyttfirma får man nämligen se som ett litet plåster på en stor blödning och här måste Stockholm agera innan det är för sent.