Rörlighet

Att vara rörlig och flexibel är någonting högst relevant när man talar om företag. Det fanns en tid när allting handlade om fysiska papper och stenciler. En tid när man behövde bära en väska med allehanda katalogiserade dokument till vart och vartannat möte man avsåg närvara vid. Denna tid har nu lagt långt bakom oss, även om fysiska papper och välskrivning ännu är någonting som är aktuellt i många sammanhang. I dagens företagsvärld är dock allt mer baserat på digital teknik. En smidig datorväska och en mobil bredbandsmöjlighet är allt som behövs för att ha full kontroll på verksamheten och samarbeten man kan tänkas vilja påbörja.

SCB gjorde nyligen en studie som syftade till att kartlägga i vilken omfattning dagens företag använder sig av internet, och då i första hand de mobila bredband som går att tillgå på marknaden. Det visade sig att utvecklingen gått framåt i rask takt! På sex år har vi kunnat se hur andelen företag som använder sig av mobilt bredband gått från 30 procent till 72 procent!

När de mobila bredbanden kommit att bli snabba och stabila, har andelen företag med fast uppkoppling minskat. Det är fortfarande många företag som använder sig av såväl fasta som mobila internetlösningar, men den förstnämnda, fasta bredband, har kommit att plana ut och ligga på en relativt stadig nivå med undantag för det senaste året då man kunnat se en ökning. När det kommer till ökning av antalet mobila bredband, kan vi dock se en mycket kraftig tillväxt. I samband med att denna kurva rusat uppåt, avstannade kurvan för fasta bredband och en korelation mellan dessa kurvor är uppenbar.

Lämna ett svar