Tips kring bergvärme i Stockholm

En sak som många husägare i Sverige har gemensamt är att man i många fall betalar för mycket pengar för uppvärming- och energi. En annan sak som man – tyvärr – också har har gemensamt är att man inte gör något åt det. För; det finns andra alternativ där kostnaden blir lägre och där man dessutom gör naturen och miljön en stor tjänst. Det handlar om att ta tillvara på energi som kommer av solen och om detta sedan kommer ifrån bergvärme, vattenvärme, markvärme eller luftvärme spelar ingen roll – principen är densamma; man återvinner och minimerar därigenom skadan på naturen.

Däremot kan man alltid peka på de effekter som man får av ett byte av energikälla och här kan vi titta lite närmare på den som sänker uppvärmingskostnaden på bästa sätt – nämligen bergvärme – och hur man ska tänka gällande detta. Låt oss först säga en sak innan vi fortsätter med bergvärme: det är dyrt. Att borra efter och installera bergvärme medför en hög kostnad och ju djupare man måste borra – desto mer stiger också priset. Dessutom så har inte alla husägare förutsättningar för denna energikälla och en husägare i Stockholm kanske hellre bör sikta in sig på sjövärme medan en annan husägare i Lund kanske gör bäst i att installera markvärme.

Om vi säger att du är en vanlig husägare i Stockholm som har förutsättningar för bergvärme så kan du få räkna med att det kommer att kosta dig mellan 100-180.000 kronor totalt; men här ska vi även ge några tips kring hur du kan sänka denna kostnad.

Kontakta fler företag i Stockholm

Felet många husägare gör är att man inte drar nytta av det trots allt finns en konkurrenssituation i Stockholm. Det vill säga; man nöjer sig med ett pris för borrning och installation av bergvärme från ett enda företag istället för att kontakta så många som möjligt. Det skiljer nämligen väldigt mycket i totalkostnad och det måste man försöka dra nytta av.

Gör man det så kommer man också att slutligen få det bästa tänkbara priset och om detta sedan sluta på 100.000 kronor eller på 150.000 kronor spelar ingen roll. Man måste ta sig tid att ringa och begära in offerter från flertalet aktörer innan man skriver ett kontrakt för installation av bergvärme.

Du hittar mer matnyttig information om bergvärme här: http://www.bergvarmestockholm.com/.